Hoe zit het nou precies met de tuchtcommissie?

Ook dit seizoen zijn er weer veel spelers en verenigingen geweest die in aanraking zijn gekomen met de tuchtcommissie van de KNVB. Soms pakt dat goed uit, soms waren de gevolgen minder prettig. Maar hoe zit dat nou precies? Wanneer kan je in beroep gaan en hoe werkt dat dan?

Als eerste moet je kijken naar wie er in beroep mag gaan. Alleen de betrokkene mag in beroep gaan tegen de straf die door de tuchtcommissie is opgelegd. Dit houd in dat alleen de gestrafte speler of het bestuur van een gestrafte club of elftal in beroep mag gaan.

Om dan echt in beroep te gaan zal je op vier punten goed moeten letten. Als eerste moet het beroepsschrift binnen zes werkdagen na de verzending van de uitspraak van de tuchtcommissie in het bezit zijn van het districtsbureau. De telling begint op de werkdag na de datum van verzending. Het komt wel eens voor dat er vertraging wordt ondervonden bij het verzenden van de post. Om deze problemen te voorkomen kan er een e-mail worden verstuurd. Via de email kan het beroep kort gemotiveerd en aangekondigd worden. In de brief kan vervolgens nadere toelichting gestuurd worden. De tijd om in beroep te gaan is kort, maar in deze tijd mag de persoon zelf ook nog het dossier inzien. Dit kan er voor zorgen dat je wel of niet afziet van het in beroep gaan. Dit kan zowel tijd als geld schelen.

Als tweede punt zal het beroepschrift door het verenigingslid zelf getekend moeten worden. Ook zal dit voorzien moeten worden van zijn/haar naam, voorletters en relatienummer. Gaat het om een elftal of vereniging dan zal de naam en het relatienummer van de vereniging en de naam, voorletters, relatienummer en functie van de persoon die namens de vereniging het beroep instelt.

Het derde punt is een duidelijk punt. Het beroep zal met goede argumenten moeten worden aangegeven. Het moet voor de commissie van beroep duidelijk zijn waarom er in beroep wordt gegaan.

En als vierde en laatste punt zal de persoon die in beroep gaat zal een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom zal voor individuele leden €46,10 zijn en voor verenigingen zal de som op €69,70 uitkomen. Dit bedrag zal automatisch verrekend worden. Mocht je het beroep winnen of de strafmaat verandert dan zal de waarborgsom terugbetaald worden.

Als je in beroep bent gegaan dan zal de zaak zorgvuldig door drie leden van de commissie van beroep worden bekeken. Zij bepalen vervolgens de straf en zullen ze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, uitspraak doen.  De straffen worden door middel van een bewaarnummer bepaald. Ook hebben deze drie leden het recht om je straf te verzwaren als ze dit gepast vinden.

De commissie van beroep kan bepalen dat je straf opgeschort wordt. Er moet alleen wel, in tegenstelling tot het betaald voetbal, expliciet gevraagd worden om opschorting van de straf. De commissie van beroep zal slechts overgaan tot opschorting als er bij het doorlezen van het dossier de hoogte van de straf of de gevolgde procedure in twijfel worden gebracht.  Bij opschorting zal de betrokkene en zijn bestuur bericht krijgen van het districtskantoor.

Bij vele gevallen zal de KNVB ook gevraagd worden om de zaak mondeling te behandelen. In weinig gevallen wordt dit gehonoreerd. De commissie van beroep zal alleen overgaan tot mondelinge behandeling als dit nodig is om tot een oordeel te komen. Vaak gaat dit om extra duidelijkheid te schaffen na alle brieven gelezen te hebben. Verder kan ook de zwaarte van de straf en de ernst van de zaak hier invloed op hebben. Mondelinge behandeling is wel echt een uitzondering en zal daarom niet vaak voorkomen.

Uit ervaringen van het verleden komt sterk naar boven dat veel spelers en of clubs snel in beroep gaan. Om de kans van slagen groter te maken is door meerdere verklaringen die een grote samenhang vertonen op te sturen. Verder is het in beroep gaan tegen   straffen wegens niet-opkomen van een elftal niet kansrijk wanneer het argument is dat de post niet ontvangen is of de wijziging niet gezien is door de desbetreffende club.

Als de commissie van beroep uitspraak van de zaak heeft gedaan dan staat dit vast. Er kan hierna geen beroep meer worden ingediend en er zal ook geen nadere correspondentie worden gevoerd over de uitspraak.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)