Reactie Stadsdeel Nieuw West over uitspraak rechter in de zaak Chabab

Stadsdeel Nieuw West reageerde middels een persbericht op de uitspraak van de rechter in verband met de zaak tegen Chabab. De rechter oordeelde dat Chabab geen aanspraak kan maken op ontruimingsbescherming. Toch voelde Chabab zich geen verliezer. De zaak is ingewikkeld en kent dan ook vele kanten. Dit is het persbericht van het stadsdeel.

“Stadsdeel Nieuw-West en voetbalclub Chabab stonden voor de rechter, aanleiding was de huuropzegging door het stadsdeel na een conflict over de betaling van de huurschuld. Chabab verzocht de rechter om op grond van ontruimingsbescherming te kunnen blijven. De rechter oordeelde dat het verzoek van Chabab ‘niet ontvankelijk is’.

Chabab betwistte de huuropzegging in de rechtbank, maar de rechter oordeelde dat Chabab geen aanspraak kan maken op ontruimingsbescherming. De huurovereenkomst betreft namelijk uitsluitend de sportvelden. Bovendien kan je ontruimingsbescherming enkel vragen wanneer er geen sprake is van een huurschuld. De schuld van Chabab is inmiddels opgelopen tot bijna € 30.000.

Bodemprocedure

Het stadsdeel start een bodemprocedure starten voor de huurachterstand en ontruiming. Ronald Mauer (sport): ‘We waren al ver met de voorbereiding voor een bodemprocedure voordat Chabab deze procedure over de ontruimingsbescherming startte. Wij gaan door op de ingeslagen weg. Deze ontruimingsbescherming procedure was een volledig onnodig intermezzo. Het is verloren tijd’. Voor Chabab verandert er niets aan de huidige situatie. De club kan vanwege de oplopende huurschulden geen velden huren in Nieuw-West.

Mislukte fusies

Nieuw-West maakt zich al jaren sterk om ‘het voetbal’ in het stadsdeel gezonder te krijgen. Waar het gaat om de financiën, een stevig bestuur, de omvang van de club en haar vrijwilligers en een sportieve houding op het veld. Er zijn afbetalingsregelingen met clubs gesloten om de huurschuld te betalen. Chabab kwam al sinds 2010 haar financiële verplichtingen niet na. Uiteindelijk zijn er meerdere betalingsregelingen getroffen die door Chabab niet werden nagekomen. Ondertussen zijn er diverse vruchteloze pogingen geweest tot fusie met voetbalclubs DWS en met Blauw Wit.

Niet nakomen betalingsregeling

In de zomer van 2014 kwam Chabab – op verzoek van het stadsdeel – met een concreet plan op papier voor de toekomst. In dit plan zag Chabab het gebouw van Herenmarkt als haar nieuwe onderkomen, aangezien Chabab wilde verhuizen naar sportpark Sloten. Het plan bevat ook een nieuw betalingsvoorstel. Ondanks bedenkingen gunde het stadsdeel Chabab het voordeel van de twijfel. Helaas voldeed Chabab ook niet aan haar eigen betalingsvoorstel. Uiteindelijk zag het stadsdeel zich genoodzaakt om de huurrelatie te beëindigen. Er kon niet langer worden doorgegaan op het pad waar gemeenschapsgeld in het geding is en een club financiële afspraken bij herhaling niet nakomt.

 

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)