Home / Algemeen / Van der Woude blijft voorzitter AFC

Van der Woude blijft voorzitter AFC

Machiel van der Woude blijft toch voorzitter van AFC. Van der Woude gaf eerder aan te zullen stoppen maar blijft nog minimaal een jaar aan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Van der Woude tevens benoemd tot erelid van AFC.

Op de druk bezochte ledenvergadering, die in tegenstelling tot voorgaande jaren wat onrustig verliep, werden de nieuw voorgestelde bestuursleden geïnstalleerd.  Ad Westerhof, die zich niet meer herkiesbaar stelde, is de enige die het bestuur zal verlaten.

Nicolaas van Ommeren (commerciële zaken) en Milko Vinke (commissaris TOPamateurs) zijn nieuw in het bestuur. Bob Duis, zal verantwoordelijk worden voor Sportpark ontwikkeling en zich dus niet meer bezighouden met de TOPamateurs.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Machiel van der Woude, Ronald Koster, Benno Honsdrecht, Ruud Mantel, Lou Hekster, Bob Duis, Brian Speelman, Nicolaas van Ommeren en Milko Vinke.

Henk Bijlsma zal Bob Duis vervangen in de elftalcommissie TOPamateurs. Milko Vinke (voorzitter) en Hans Hulst zijn de twee andere leden.

Marquette AFC

Naast de nieuwe samenstelling van de diverse commissies hield Bob Duis een presentatie over de ontwikkeling van het sportpark aan de Zuidas.

Send this to a friend