Home / Algemeen / VIDEO: Van Praag en Van der Burg stralen op Amsterdams voorzittersoverleg

VIDEO: Van Praag en Van der Burg stralen op Amsterdams voorzittersoverleg

VIDEO: Tijdens het eerste Amsterdamse voorzittersoverleg van dit seizoen hebben bondsvoorzitter Michael van Praag en wethouder sport Eric van der Burg zich positief uitgelaten over de stand van zaken in het Amsterdamse amateurvoetbal.

Van Praag en Van der burg waren in Borchland te gast om zo’n tachtig voorzitters en bestuursleden van de Amsterdamse clubs toe te spreken en stonden ze open voor het beantwoorden van vragen. KNVB bestuurslid Rob Stenacker opende de avond en gaf als eerste Van Praag het woord. Op de dag dat hij zijn kandidatuur toelichtte om voorzitter van de FIFA te worden sprak hij in Amsterdam over homo-acceptatie in het amateurvoetbal. Een verhaal dat kracht werd bijgezet door voormalig Blauw Wit doelman Arnold Smit. Ook de John Blankenstein Stichting kwam aan het woord.

Voorzitters en Van Praag

Aan het eind van zijn verhaal kreeg Van Praag door Van der Burg symbolisch een vlag overhandigd. Alle aanwezigen ondersteunden de woorden van Van Praag door samen met hem en de vlag op de foto te gaan (zie video).

Daarna werd wethouder Van der Burg en KNVB West 1 manager Guus Posthumus aan een serie vragen vanuit de zaal onderworpen. Het ging daarbij met namen over het verdwijnen van de stadsdelen en de mogelijkheden tot financiering van velden en clubhuizen. Van der Burg liet vooral weten dat er dit jaar meer geld voor de sport aanwezig is.

Van Praag

Ook Michael van Praag kwam nog even aan het woord toen voormalig AFC-voorzitter Machiel van der Woude begon over de voetbalpiramide. Van Praag counterde de aanval van AFC door te zeggen dat de regio afgevaardigden echt voor de nieuwe opzet hadden gestemd. Van Praag: “ We hebben er vijf jaar over gesproken. Alle partijen zijn gehoord en hebben uiteindelijk ingestemd. Dat betekent niet dat u het er mee eens moet zijn. Ik heb ook wel eens iets verloren. De kritiek op de KNVB is niet terecht want u eigen regio afgevaardigden hebben met dit voorstel ingestemd. Ik begrijp uw frustratie. En over de betalingen (verplicht aantal contractspelers, red.) kan ik u zeggen dat het alleen maar goed omdat zo het zwarte geld uit het amateurvoetbal verdwijnt. We zullen blijven evalueren en over een jaar de knelpunten bespreken. We blijven in gesprek met alle partijen.”

Send this to a friend