Home / Algemeen / Bestuur DWS staat na kort geding open voor bemiddeling met leden

Bestuur DWS staat na kort geding open voor bemiddeling met leden

Het bestuur van DWS blijft openstaan voor een gesprek met ontevreden leden. De voorzieningenrechter stelde tijdens het kort geding voor om via mediation de lucht alsnog te klaren. Het groepje tegenstanders dat de rechtszaak heeft aangespannen is hier vooralsnog niet heel enthousiast over.

Woensdagochtend stonden de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Opvallend hierbij was dat de eisers, die volgens de dagvaarding acht personen telt, door maar één iemand vertegenwoordigd waren. De anderen schitterden in afwezigheid. Slechts vier van dit groepje zijn daadwerkelijk lid van DWS. De andere twee zijn ouders, eentje heeft zichzelf uitgeschreven en de achtste is sinds oktober niet meer op de club verschenen.

Deze leden, bovendien selectiespelers van DWS, waren niet aanwezig op de Algemene Ledenvergadering van 29 juni. Hierbij werden drie nieuwe bestuursleden aangewezen, waardoor het bestuur weer compleet is zoals de statuten van de club voorschrijven. Over het plotselinge uitschrijven/royeren van leden beroept het bestuur zich op de “bestuursvrijheid” om niet-spelende leden niet toe te staan binnen de vereniging.

Om dit te evalueren, heeft het bestuur toegezegd binnen drie weken een Commissie van Beroep te zullen installeren. “Verder is een kort geding niet de wijze om hier op een behoorlijke manier naar deze zaak te kijken”, zegt de advocaat namens het bestuur van DWS. “Hopelijk komt er op deze manier wel een einde aan de spervuur van anonieme brieven, bedreigingen, intimidaties en pogingen tot een machtsgreep.”

De afgelopen weken is het beide partijen vanwege meerdere redenen niet gelukt om via de advocaten nader tot elkaar te komen, nadat het groepje leden een kort geding aanspande om uiteindelijk straks zelf de club te kunnen besturen. Mediaton kan volgens de rechter mogelijk wel uitkomst bieden om bepaalde lijnen uit te stippelen en te kijken wat er verbeterd kan worden binnen de club.

De tegenpartij heeft hier haar bedenkingen bij, omdat ‘de standpunten te ver uit elkaar staan’. DWS is juist voor, maar wil alleen in gesprek met de tegenstanders die lid zijn. “Wij hebben altijd aangegeven open te staan om in gesprek te gaan met onze leden”, zegt voorzitter Remko de Jong. “Zeker met de spelers uit onze selectie als zij aangeven ontevreden te zijn. Verder zullen wij het oordeel van de rechter afwachten, maar dit is volgens ons niet de juiste weg om de club te helpen.”

De rechter doet op 25 juli uitspraak.

Meer nieuws op de clubpagina(s)▼

Send this to a friend