Home / Homepage / OFC: Gemeente vervroegt deadline & sluiting aanvechten bij rechter

OFC: Gemeente vervroegt deadline & sluiting aanvechten bij rechter

De gemeente Oostzaan stelde deze week aan OFC en STO (Stichting Topvoetbal Oostzaan) een ultimatum om duidelijkheid te krijgen rond de financiën. Mocht er voor zaterdag geen transparantie zijn, dan is de gemeente van plan om het sportcomplex te sluiten en de subsidie aan OFC stop te zetten.

Ultimatum voor OFC: uiterlijk vrijdag duidelijkheid over financiën

Het bestuur van de OFC heeft deze week getracht om in gesprek te gaan met de gemeente Oostzaan over de gewenste transparantie. Echter is de gemeente (nog) niet op het verzoek van de club ingegaan, zo meldt OFC aan haar leden. “In opvolging van ons verzoek in de brief aan de gemeente van afgelopen maandag 13 januari 2020 is er door ons deze week diverse keren getracht om een afspraak te maken met de gemeente om invulling te geven aan het verzoek om transparantie. Dit geheel overeenkomstig de verzoeken van alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad afgelopen maandagavond, maar tot op heden is de gemeente hier helaas nog niet op ingegaan.”

Ook zegt de voetbalclub dat de gemeente woensdagavond 15 januari de deadline van het ultimatum heeft vervroegd. “Wij (hebben, red.) een brief van de gemeente ontvangen met aanvullende verzoeken en werd zelfs de deadline vervroegd.” OFC laat aan de honderden leden weten dat de club vandaag geprobeerd heeft om de situatie te de-escaleren, maar tot het geen succes heeft gehad. “Ondanks het uitblijven van dit gesprek hebben wij reeds enkele delen van de gevraagde informatie opgeleverd om onze goede wil te tonen en waren/zijn wij voornemens de stukken die enige toelichting behoeven te overhandigen tijdens het aangevraagde gesprek. Tevens is de (voormalig) voorzitter eerder deze week vrijwillig teruggetreden uit de Stichting Topvoetbal Oostzaan.”

Mocht de gemeente Oostzaan daadwerkelijk besluiten om het sportcomplex te sluiten, dan volgt er volgens OFC een kort geding. “Om te voorkomen dat het complex van OFC aankomend weekend wordt afgesloten, zoals aangekondigd door de gemeente, hebben de Stichting Sportcomplexen Twiskeweg en OFC zich genoodzaakt gezien een kort geding tegen de gemeente te starten. Bij uitblijven van een oplossing zal dit morgenmiddag om 14 uur dienen.”