Home / slideshow / Oud-bestuursleden a.s.v. Blauw-Wit betwisten rechtmatigheid ALV
Blauw-Wit-Beursbengels

Oud-bestuursleden a.s.v. Blauw-Wit betwisten rechtmatigheid ALV

De leden van amateurvereniging a.s.v. Blauw-Wit kozen op 17 december tijdens een Algemene Ledenvergadering een negenkoppig bestuur, dat onder leiding van Jemima Wirht met veel ambitie naar de toekomst kijkt. Achter de schermen voeren oud-bestuursleden echter al ruim twee maanden een strijd, omdat zij de geldigheid van de benoeming betwisten.

a.s.v. Blauw-Wit raakte in het tweede gedeelte van 2020 een aantal bestuursleden kwijt, onder meer vanwege het vertrek van voorzitter Han Vermeulen. Daarom stond tijdens de ALV van 26 oktober de benoeming van enkele nieuwe bestuursleden op de agenda. Vanwege het coronavirus dat toen volop om zich heen greep, kon deze vergadering volgens het toenmalige bestuur echter niet plaatsvinden. Wél vond het zittende bestuur dat het zo snel mogelijk volledig moest zijn, waardoor het op 1 november via een mail een stembiljet verstuurde naar alle (ere)leden. Op de deadlinedag van 15 november waren er 42 teruggekeerde mails binnengekomen, waaruit bleek dat a.s.v. Blauw-Wit Roy Rathoenath, Wesley Nauta én Rudi Affourtit kon toevoegen aan het zittende bestuur. Bovendien was het half november dubbel feest, omdat de vereniging een akkoord bereikte met Damsko om de jeugdopleiding onder handen te nemen.

Op 1 december was de officiële website uit de lucht en kwam de club met een nieuwe site, wat volgens Wirht kwam door het aflopen van het abonnement met de host en een verandering van websitebeheerder. De toenmalige bestuursleden wisten daar niets van af, waardoor zij buitenspel stonden met de communicatie richting de leden. Op de nieuwe website stond op 2 december vervolgens dat de club een Algemene Ledenvergadering uitriep. Het is een beslissing die in de notulen van de vergadering van 21 november staat, waarbij de oud-bestuursleden aanwezig waren. De laatste groep stelt dat deze datum inderdaad was vastgesteld, maar alleen als het om een fysieke vergadering ging. Over de zoomsessie zouden de bestuursleden nog spreken. Op 17 december kregen de leden echter tóch de gelegenheid om te stemmen op het kandidaat-bestuur, met Wirht als voorzitter. Op die bewuste donderdagavond stemden uiteindelijk 98 leden en spraken de stemmen ‘voor’ voor zich, waarna het nieuwe bestuur een feit was. Aan de buitenkant leek er niets aan de hand, maar achter de schermen waren onderlinge verwijten al lange tijd aan de gang.

De oud-bestuursleden stellen namelijk dat ze zomaar aan de kant zijn geschoven, mede door het plotseling opzetten van een nieuwe website en het houden van een digitale ALV voor een nieuw bestuur. Toen de oud-bestuursleden eenmaal hoorden van de ALV van 17 december, probeerden ze deze tegen te houden: zonder succes. In de agenda van 17 december wijst het toenmalig kandidaat-bestuur op ‘omstandigheden die het onverantwoord maken om als bestuurder gekoppeld te worden aan onze vereniging’, wijzend naar Raghoenath die ongeschikt zou zijn voor zijn bestuursfunctie. De politierechter veroordeelde hem bijna twee jaar geleden vanwege het faillissement van meerdere ondernemingen. Raghoenath zag echter geen belemmeringen meer om zijn nieuwe bestuursfunctie niet te bekleden. Verschillende (ere)leden stelden na de ALV van 17 december geen uitnodiging voor de vergadering te hebben ontvangen. Volgens het nieuw gekozen bestuur zijn dit twee personen die simpelweg vergeten zijn op de link in de mail te klikken. Toch duiken ook andere namen op.

Luc van Bolderick, die tot de oud-bestuursleden behoort, vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat de ALV van 17 december plaatsvond. “Begin november zijn gewoon nieuwe bestuursleden verkozen”, legt hij uit. “Het bestuur, bestaande uit Liesbeth (Stricker, red.), Roy (Raghoenath, red.), Rudi (Affourtit, red.), Wesley (Nauta, red.), Ben (Van Nelfen, red.) en mezelf, had goede hoop dat de samenwerking met Damsko een zeer goede zaak was voor de vereniging. Vreemd dus dat er een maand later opnieuw verkiezingen nodig waren. Het toenmalige bestuur was in meerderheid tegen het uitroepen van deze onnodige ALV, waarbij vanwege corona een uitstel tot april tot de mogelijkheden behoorde. Hoe kan zo’n ALV dan tóch doorgaan?” Het grootste probleem vindt Van Bolderick dat de communicatie lange tijd via de nieuwe website ‘Blauw Wit Football Academy’ verliep en niet via die van ‘a.s.v. Blauw-Wit’. “Wij vinden de oproep op deze website om lid te worden van de Blauw Wit Football Academy en het niet noemen van de club a.s.v. Blauw-Wit principieel onjuist. Je zou toch lid moeten worden van een voetbalvereniging en niet van een voetbalschool.” Sinds kort is de website van a.s.v. Blauw-Wit weer in de lucht.

Wirht herkent zich niet in het verhaal van de oud-bestuursleden en heeft een andere lezing. “Op 26 oktober stond inderdaad de ALV gepland, maar dit was niet gebeurd volgens de statuten. Dat onderkent eveneens Wesley: een van de toenmalige bestuursleden en eveneens in het nieuwe bestuur aanwezig. Daardoor werd de vergadering verzet naar een ander moment”, vertelt Wirht. “Op 21 november was ik bij de vergadering aanwezig en maakten we de afspraak om op 17 december de ALV te houden.” Volgens Wirht gaven Van Bolderick en Affourtit aan ermee te stoppen en ontbrak het vertrouwen in Rhaghoenath vanwege zijn verleden. Volgens Van Bolerick wilde hij inderdaad stoppen, maar was dit pas het jaar erop van toepassing. Wirht: “Liesbeth, Michel en Wesley waren nog wél beschikbaar.” Daarnaast benadrukt Wirht dat lid worden van de academie gelijk staat aan het lid worden van een voetbalclub. “Dat is ook met de andere samenwerkingspartner van Damsko (Zeeburgia, red.) het geval.”

De situatie loopt inmiddels zo hoog op dat de oud-bestuursleden zich inmiddels meldden bij de arbitragecommissie van de KNVB. Deze moet uitzoeken welke partij in zijn recht staat. Het belangrijkste voor a.s.v. Blauw-Wit lijkt om zo snel mogelijk bestuurlijke rust te creëren en samen met Damsko de jeugdopleiding naar een hoger niveau te brengen. Daarvoor is echter wél rust achter de schermen nodig, wat nog even op zich lijkt te wachten. Wirht wil zich vooral richten op de toekomst van a.s.v. Blauw-Wit: “De vereniging heeft een historie om je vingers bij af te likken. Maar met zo’n historie moet je ook op een aantrekkelijk niveau spelen”, vertelt de voorzitter, die met het nieuwe bestuur een missie-plan uitwerkte. “We willen niet alleen dat het eerste elftal op een aantrekkelijk niveau gaat spelen, maar ook dat de gehele jeugdopleiding stappen maakt. Dit kalenderjaar hebben we al prachtige plannen, waarbij ik enorm veel zin heb om die uit te rollen.”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)