Home / slideshow / SV Diemen krijgt met mogelijk vierde veld uitbreidingskansen

SV Diemen krijgt met mogelijk vierde veld uitbreidingskansen

SV Diemen mag voor volgend jaar zomer hopen op een extra voetbalveld. Dit moet eraan bijdragen dat de club met het ledenaantal verder kan groeien. Momenteel is de gemeente bezig om de verschillende mogelijkheden op een rij te zetten.

Het voetbalveld is onderdeel van een breder plan, waarin de gemeente ruimte maakt voor eveneens twee hockeyvelden. Dit gaat echter ten kosten van de honkbalvereniging die al jaren in Diemen is gevestigd. “Het is een ontzettend lastig besluit”, benadrukt Jeroen Klaasse, Wethouder Sport. “De komende jaren is er helaas geen ruimte beschikbaar voor de uitbreiding van de buitensport in Diemen. Daarom zijn we genoodzaakt om een keuze te maken tussen honkbal en hockey op het Sportpark. Dit is een lastige keuze tussen traditie (honkbal, red.) en toekomst (hockey, red.).” Het vierde voetbalveld is alleen mogelijk bij de keuze voor hockey, legt de wethouder uit. “We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt als College, maar begrijpen dat de gedwongen verhuizing van de honkbalvereniging naar een minder grote en gedeelde accommodatie op Sportpark Middenmeer in Amsterdam-Oost geen fijne uitkomst is voor de honkballers.”

De gemeente heeft momenteel drie varianten op tafel liggen, waarbij varianten 1 en 2 voor een extra voetbalveld zorgen. Bij de eerste mogelijkheid komen de twee hockeyvelden tussen de voetbalkantine en het nieuwe voetbalveld in te liggen, waardoor deze twee op circa honderd meter van elkaar komen. Bij de tweede variant ligt het nieuwe voetbalveld dichterbij de kantine, terwijl de hockeyvelden tegen de woonwijk aan liggen. “Vanuit de Sport is Variant 2 het beste”, oordeelt Klaasse. “Het is echter de vraag of het haalbaar is. Daar moet nog onderzoek voor worden uitgevoerd, onder andere naar de gevolgen van de flora en fauna. Ook moeten de belangen van de omwonenden nog worden meegewogen.” Er lijkt echter snel duidelijkheid te komen over de plannen. “Op 11 juni is het informatief besproken in de gemeenteraadsvergadering en op 2 juli zal in de gemeenteraad het besluit worden genomen. In het najaar moet duidelijk zijn of Variant 2 haalbaar is (rekeninghoudend met de wensen uit de buurt, flora en fauna en het behoud van het wandelpad, red.). Wellicht dat het toch Variant 1 moet worden, waarbij het vierde veld van SV Diemen niet optimaal gesitueerd is ten opzichte van de kantine.”

Het nieuwe veld moet SV Diemen ruimte bieden voor de toekomst. “Diemen groeit en bij een grotere accommodatie kan SV Diemen ook meer sporters faciliteren. De komende jaren zal de uitbreiding de extra voetballers wel kunnen faciliteren. Het is moeilijk in te schatten hoe de situatie over een jaar of tien is. De Gemeente Diemen gaat de komende jaren nog wel even door met groeien, maar in het algemeen lopen de ledenaantallen van sportverenigingen (met name teamsporten, red.) toch wat terug. Voetbal heeft daarentegen met damesvoetbal nog aardige groeikansen. Verder is het in belangrijke mate aan SV Diemen hoe zij zich ook in de komende jaren gaan ontwikkelen in deze omgeving”, aldus Klaasse. Indien er geen vertraging optreedt, dan moet het extra voetbalveld in september 2021 gereed zijn.

Tekst: Jordi Smit
Foto: Mario Wormhoudt