Home / Algemeen / 30 excessen in Amsterdamse voetbal

30 excessen in Amsterdamse voetbal

Nadat de KNVB vorige week de landelijke cijfers van excessen in het voetbal bekend maakte, zijn nu ook de cijfers van Amsterdam bekend van het seizoen 2011-2012. Het totaal aantal excessen was 30. Het betrof 21 keer een exces van een team, 8 keer van een individuele speler en 1 keer van een trainer.

Het aantal schorsingen dat daaruit voortvloeide was 10, waarbij slechts 1 speler het lidmaatschap van de KNVB werd ontnomen. 2 spelers kregen een schorsing van 10 jaar en zeven spelers een kortere schorsing. 18 teams werden uit de competitie genomen. Deze cijfers publiceert de KNVB in het licht van ‘Samen werken aan Sportiviteit en Respect’. Dit convenant werd door 56 veldvoetbalverenigingen in Amsterdam getekend.
9 verenigingen ondertekenden dit convenant niet. (ABN Amro, APGS, Sc Eendracht 82, Avv FIT, Giram, sv De Meteoor, Sloten/Rivalen, Sporting Amsterdam en VVGA.)

Op 24 september aanstaande worden alle voorzitters door de KNVB uitgenodigd voor het jaarlijkse overleg. Aangezien scheidsrechter Kevin Blom op deze dag een ‘tool’ presenteert voor het verhogen van de weerbaarheid van scheidsrechters, worden ook de kaderleden scheidsrechterszaken van iedere club uitgenodigd.