74 spelers voor het leven geschorst

De KNVB heeft afgelopen seizoen 74 amateurvoetballers voor het leven geschorst. Dat gebeurde nadat zij een zware overtreding hadden begaan of betrokken waren bij vechtpartijen. Behalve deze groep spelers legde de tuchtcommissie aan tweehonderd leden een uitsluiting op van 2 jaar of langer. In totaal werden verder 105 elftallen of teams uit de competitie gehaald vanwege schuld aan een zogenaamd collectief exces.

De voetbalbond lanceerde bij de start van het voetbalseizoen 2011/’12 een nieuw beleid ter bevordering van de sportiviteit open rond de velden en ter verbetering van het imago van het amateurvoetbal. De Taskforce Effectieve Aanpak Excessen, onder voorzitterschap van bondsvoorzitter Michael van Praag, kwam met die aanbeveling. In de Taskforce waren ook de verenigingen, trainers en scheidsrechters vertegenwoordigd. De conclusie van de Taskforce was dat het opleggen van zware straffen het enige probate middel zou zijn om de sfeer op en rond de voetbalvelden te verbeteren.

KNVB-voorzitter Michael van Praag presenteerde vandaag de resultaten van het eerste seizoen van het nieuwe beleid in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in het bijzijn van minister Edith Schippers van Volkgezondheid,Welzijn en Sport. De minister benadrukte tijdens de persconferentie dat de aanpak van de KNVB naadloos past in het programma “Naar een Veiliger Sportklimaat” dat zij vorig jaar het licht deed zien. Het programmaplan wordt uitgevoerd op initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met gemeenten (VNG en VSG), het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de MO-groep Welzijn.

Michael van Praag: ,,De letter V van KNVB staatnatuurlijk voor voetballen. Wij doelen dan op sportief voetbal met respect voorde medespelers, de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek. Zodra iemand willens en wetens het plezier van anderen verpest betekent die V voorhem: ‘Verboden te Voetballen’. We doen dat niet graag, maar als het niet anders kan dan moet het. We hebben de ervaring van het eerste seizoen gebruikt om de regels op onderdelen aan te passen. Zo proberen we meteen vast te stellen of een gemeld incident ook echt een exces is volgens de definitie. Belangrijk is dat de verenigingen ons beleid volledig onderschrijven. Zij waarderen de harde maar rechtvaardige aanpak van de KNVB. Ook bestuursleden, trainers,scheidsrechters en spelers willen van de rotte appelen af. Dat is een heelpositief teken.”

Op basis van de ervaringen van afgelopen seizoen worden de maatregelen op verschillende manieren aangepast:

–      Komend seizoen wordt niet de maximale straf, maar de minimale straf opgelegd na een exces, waarbij de aard van de overtreding en de omstandigheden verzwarend kunnen werken.

–      Voorjeugdspelers wordt de maximale straf 3 jaar, waar die afgelopen seizoen nog levenslang was.

–      Na melding van een vermoedelijk exces wordt in eerste aanleg contact opgenomen met de scheidsrechter om een nauwkeurig beeld te schetsen van de situatie. Pas daarna wordt – indien noodzakelijk – het etiket exces op een incident geplakt.

 

–      Het streven is zoveel mogelijk individuele straffen op te leggen door collectieve excessen te “individualiseren’. Zo worden zo min mogelijk onschuldige spelers de dupe van een uitspraak als gevolg van een collectief exces.

–      Verenigingen worden ‘beloond’ voor het aandragen van daders na een collectief exces. Als individuele bestraffing mogelijk blijkt wordt het team voorwaardelijk uit de competitie gehaald. Als dat niet mogelijk is wordt team onvoorwaardelijk uitcompetitie gehaald.

–      De overtredingen die onherroepelijk leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap worden expliciet genoemd

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)