AFC en gemeente bijten van zich af

Zowel de gemeente Amsterdam als AFC bijten in een uitgebreide reactie van zich af omtrent de toekomstplannen van de Zuidas. Het moddergooien lijkt begonnen waarbij er veelvuldig naar elkaar wordt gewezen. AFC geeft op haar website een uitgebreide toelichting op de gehele geschiedenis van 17 jaar onderhandelen met de gemeente. Vice-voorzitter Ad Westerhof van AFC gaf ons zijn uitgebreide reactie.

Westerhof:’Na 17 jaar onderhandelen heeft de gemeente besloten om via de media te verkondigen dat zij de huur gaan opzeggen. Dat is voor mij onbegrijpelijk, aangezien wij nog in gesprek waren met hen. Dat ze het bovendien ook nog eens in de vakantieperiode doen, wanneer veel clubmensen er niet zijn, betekent voor mij dat ze duidelijk een bommetje willen leggen onder de onderhandelingen. De gemeente is het zat en wil nu knopen doorhakken. Wij zijn het al 10 jaar zat, maar blijven altijd keurig in overleg.’

Ad Westerhof

Westerhof geeft aan al meerdere keren overeenstemming met de gemeente te hebben bereikt over een nieuw sportpark. In 2001, 2006 en 2009 leek alles rond en dacht AFC dat er begonnen kon worden. Telkens werden de plannen uitgesteld en vervolgens zelfs afgesteld.

Westerhof:’Het is alsof je een wedstrijd speelt waarbij de spelregels steeds worden veranderd. Iedere paar jaar zitten we weer met nieuwe mensen aan tafel en komen er weer nieuwe plannen. Net als je denkt dat het rond is, stopt alles weer en kun je opnieuw beginnen. De berg papierwerk is enorm.’

De gemeente Amsterdam laat vandaag in een weerwoord, via persvoorlichter David Pruijt, aan ons weten dat zij zich van geen kwaad bewust zijn en verwijzen naar de eerder gestuurde brief.

“De gemeente Amsterdam erkent de historie en het belang van AFC en investeert daarom 10 miljoen in het inpassen van AFC op de Zuidas. AFC krijgt de beschikking over vijf kunstgrasvelden die intensiever bespeeld kunnen worden. De gemeente verplicht zich om in de toekomstige Dokzone de mogelijkheid van een extra veld te verkennen”

Over een verhuizing van AFC naar ’t Loopveld of Het Amsterdamse Bos is de gemeente ook helder in haar reactie.
“In de brief staat dat aangezien AFC zelf geen duidelijkheid geeft over het Loopveld de gemeente deze optie nu laat vervallen. Zo hebben ook de sportclubs die nu al op het Loopveld zitten duidelijkheid over hun mogelijkheden tot uitbreiding. Het Amsterdamsebos is van zodanig groot belang voor alle Amsterdammers, Amstelveners en andere omwonenden dat het college het geen reële mogelijkheid acht daar voor AFC ruimte te maken ten koste van de vele bezoekers.”

Ad Westerhof verbaast zich over deze reactie van de gemeente inzake ’t Loopveld.
Westerhof:’Wij hebben hier vragen over gesteld en voor ons is het gesprek hierover nog niet afgelopen. Het is wel raar dat als je vraagt hoe alles er dan uit gaat zien op ’t Loopveld, niemand dat precies weet. Wat moeten wij dan aan onze leden laten zien? Hoe moeten wij dan beslissen? Dat de gemeente deze optie nu eenzijdig weer laat vervallen, is onbegrijpelijk. Ze hebben blijkbaar haast ineens. Het inpassen in de Zuidas betekent dat we de komende 10 jaar in een bouwput zitten. Dat hebben wij als onwenselijk aangegeven’.

AFC laat het er niet bij zitten en heeft besloten om na de zomer in direct overleg te willen gaan met de betrokken wethouders. Het opnieuw aanstellen van een bemiddelingscommissie wordt hierbij als optie aangegeven.

Dat AFC en de gemeente Amsterdam in een behoorlijke impasse zijn geraakt moge duidelijk zijn. Het Amsterdamsche Voetbal vreest dat dit niet het laatste conflict zal zijn tussen een voetbalclub en de gemeente. De scheefgroei is al jaren aan de gang. Waar veel clubs hun hoofd niet boven water kunnen houden, kunnen andere clubs, zoals AFC, hun jeugd niet kwijt en dreigen zelfs nog velden te verliezen. Het bestrijden van overgewicht bij kinderen, de Olympische gedachte voor 2028. Het zijn mooie woorden, maar het begint bij het scheppen van de faciliteiten hiervoor.

Meer op www.afc-amsterdam.nl

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)