Amstelveen en RKAVIC bespreken mogelijke fusie

Er lopen momenteel gesprekken over een mogelijke fusie tussen Amstelveen Heemraad en RKAVIC. De leden van beide clubs hebben hun bestuur het mandaat gegeven om deze plannen verder te ontwikkelen. Idealiter zou dit voor het seizoen 2019/20 gestalte moeten krijgen.

Een kleine twee jaar geleden werden plannen voor een fusie, destijds ook met NFC aan tafel, uitgesteld. Dat was vanwege een mogelijke uitbreiding van de Internationale School. Deze gesprekken tussen Amstelveen en RKAVIC staan daar volledig los van, benadrukt Amstelveen-voorzitter Michael van Eijk. Beide partijen zijn hier enige tijd mee bezig en liggen op één lijn met elkaar. “Wij werken nu aan een gezamenlijk draaiboek. De ideeën komen goed overeen en die gaan wij nu samen met het bestuur van RKAVIC verder uitwerken.”

Woensdagavond gaven de leden van Amstelveen Heemraad unaniem hun toestemming om met dit plan verder te gaan. Een week eerder werden de plannen voorgelegd aan de leden van RKAVIC. Die houden nog een slag om de arm. “Het zijn vooralsnog slechts verkennende gesprekken”, zegt RKAVIC-voorzitter Paul-Jan van Rooijen. “Wij vinden dat er teveel clubs in Amstelveen zijn, waardoor we allemaal in dezelfde vijver moeten vissen. Dan is het goed om te kijken wat we samen kunnen doen.”

Volgens RKAVIC is het nog te vroeg om over een mogelijke fusie te praten. Daarvoor moeten nog een aantal praktische hobbels genomen worden. Dat hebben de leden ook aangegeven. “De leden hebben toestemming gegeven om dit verder te onderzoeken en vervolgens terug te komen met een duidelijk plan.” Deze plannen zullen ook worden besproken met de gemeente en Sportbedrijf Amstelveen.

Foto: Hans van Beek

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!