AVAV en KNVB willen betere besluitvorming in amateurvoetbal

Afgelopen zaterdag kwam de Algemene Vergadering Amateurvoetbal (AVAV) bijeen om daar enkele zaken betreffende het amateurvoetbal te bespreken. De AVAV komt twee keer per jaar samen. Dit keer werd er onder andere gesproken over de bestuur vorming en hoe deze te verbeteren.

De AVAV is in het voorjaar van 2013 AVAV tot overeenstemming gekomen over de bestuurlijke vernieuwing van de sectie amateurvoetbal per 1 januari 2014. Het doel van de vernieuwing is een sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger besluitvormingsproces te realiseren. De belangrijkste wijziging is dat het bestuur directer gaat besturen en dat de algemene vergadering een meer controlerend orgaan wordt.

Vanzelfsprekend vindt de KNVB het belangrijk dat het bestuur binding heeft en houdt met de ruim 3.100 verenigingen in Nederland. Daartoe is een verenigingspanel geïntroduceerd dat door het bestuur amateurvoetbal geraadpleegd zal worden.

Onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing is dat de KNVB met ingang van het nieuwe jaar een verenigingsraad kent van zestig leden die landelijk de verenigingen vertegenwoordigen tijdens algemene vergaderingen. Via verkiezingen in de zes districten van de KNVB zijn de leden van de verenigingsraad gekozen..

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)