Sportpark Sloten

Besturen Blauw Wit en Chabab sturen ‘open brief’ aan leden over fusie

 

De besturen van FC Blauw Wit Amsterdam (zondag tweede klasse B) en zondag Topklasser FC Chabab hebben zojuist een ‘Open Brief’ gepubliceerd op beiden websites. Deze brief is verschenen  omdat er, vooral bij de leden van Blauw Wit, veel vragen heersen over de publicatie van Het Amsterdamsche Voetbal van afgelopen vrijdag. Daar meldden wij dat de clubs zouden fuseren.

De ‘open brief’ is ondertekend door beide besturen en richt zich tot de leden van de betrokken verenigingen. Wij  publiceren de brief in zijn geheel.

“

Begin februari 2013 hebben de besturen van de voetbalverenigingen FC Blauw Wit Amsterdam en FC Chabab-Marokko verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking. Een jaar later mogen wij vaststellen dat beide clubs elkaar hebben overtuigd om de krachten te bundelen. Samen kunnen wij als sterke en vitale vereniging huidige en toekomstige bedreigingen beter het hoofd bieden en vanuit eigen kracht groeien naar een toonaangevende club in Amsterdam.

Wij zijn ervan overtuigd dat teamsport op een geweldige wijze kan bijdragen aan het overbruggen van culturele verschillen en jong en oud kan motiveren om met respect voor elkaar in het leven te staan. Wij willen een bijdrage blijven leveren aan de groeiende sociale uitdagingen in ons deel van de stad.

De rol van het Stadsdeel Nieuw West en de KNVB waren doorslaggevend om de samenwerking uiteindelijk te laten leiden een fusie. De ambitie om zowel de breedtesport als in sportief opzicht tot de top te behoren. Hiermee bieden wij de jeugd uit Nieuw West een fantastische voetbalclub met een rijk verleden en voorspoedige toekomst.

Op korte termijn zullen de bestuursleden van FC Blauw Wit Amsterdam en CF Chabab-Marokko een uitgewerkt beleidsplan aan u voorleggen voor de fusievereniging. In dit beleidsplan zullen wij trachten de belangrijkste fusievraagstukken zo concreet mogelijk uit te werken. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken en 
inhoud te geven aan de uitvoering.

Het streven is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het fusietraject met al zijn onderdelen en de veronderstelde invulling op hoofdlijnen. Ongetwijfeld heeft u na het lezen van het voorstel nog vragen. Wij hebben een speciale voorlichtingsdag gepland waarop wij samen met de KNVB de meeste vragen hopen te beantwoorden. Natuurlijk zullen wij ook nadere toelichting geven op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Beide verenigingen hebben een rijke historie en kennen een duidelijke identiteit. Vandaag de dag zijn beide clubs echter ook een duidelijke afspiegeling van de wijk en liggen de clubculturen daarom dicht bij elkaar. Dat het eerste elftal van FC Chabab al menig Topklasse wedstrijd op de accommodatie van Blauw Wit heeft mogen spelen, is het bewijs van de goede onderlinge samenwerking.

Amsterdam Nieuw West heeft de ambitie om hét sportieve stadsdeel van Amsterdam te blijven. 
Deze fusie zal hier een geweldige bijdrage aan leveren. Publieke middelen zullen hierdoor efficiënter worden besteed. Tenslotte geeft ook het bedrijfsleven blijk zeer geïnteresseerd te zijn in de totstandkoming van deze fusie. FC Blauw Wit – Chabab Amsterdam wordt een club die kan rekenen op de ondersteuning van de lokale overheid en diverse sponsors uit het bedrijfsleven. 
Dit is hét moment om kansen te grijpen en deze geweldige uitdaging aan te gaan!

Wij hopen dat u net zo enthousiast zult zijn over ons voorstel tot fusie en dat wij kunnen blijven rekenen op uw gewaarde inzet en ondersteuning.

”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)