Bijzondere obligaties voor verbouwing clubgebouw DVVA

Om het clubgebouw tijdens de winter te kunnen verbouwen, is DVVA nog altijd druk bezig voldoende financiële middelen hiervoor bij elkaar te halen. Naast éénderde vanuit de gemeente en een deel uit de eigen clubkas, verstrekt de club bijzondere obligatieleningen om de make-over te kunnen realiseren.

Leden of overige personen kunnen ter waarde van 250 euro één of meerdere obligatieleningen afsluiten. Hier staat een rente van 3% op jaarbasis tegenover, meer dan je tegenwoordig bij een bank voor je spaargeld krijgt. Vervolgens wordt ieder jaar via een loting bepaald welke obligaties in dat jaar door de club worden terugbetaald. Elk jaar is dat tien procent van de obligaties, waardoor alles na tien jaar is afgelost door DVVA.

In totaal hoopt de club hier €72.000 mee op te halen. Momenteel staat de teller op ruim €65.000. Wanneer het benodigde geld binnen is, kan er gestart worden met een grote renovatie voor het clubgebouw dat uit 1983 stamt. Zo zullen onder meer de toiletten, bestuurskamer, ballenhok, kleedkamers, het dak, de hal en zelfs het dak een make-over ondergaan. “De afgelopen vijf jaar hebben we hard gewerkt om de club financieel gezond te maken en geld te reserveren voor groot onderhoud. Het is nu tijd om te investeren in ons clubgebouw en de vruchten te plukken”, zegt penningmeester Arthur van der Velde op de website van de club.

In een aparte video legt DVVA de plannen voor de verbouwing uit, inclusief de gedachte achter het binnenhalen van de benodigde financiële middelen.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)