Bomvolle bijeenkomst Tos-Actief

De gebeurtenissen in Almere tijdens de jeugdwedstrijd Buitenboys B3 tegen Nieuw Sloten B1 waarbij de grensrechter van Buitenboys na zware mishandeling door spelers van de bezoekende partij zo ernstig werd toegetakeld dat hij later in het ziekenhuis tengevolge daarvan overleed, heeft in heel Nederland grote verontwaardiging teweeg gebracht. De media die in alle toonaarden het tragische incident naar buiten heeft gebracht, heeft ertoe geleid dat de KNVB het afgelopen weekend alle wedstrijden in het amateurvoetbal heeft afgelast. Het betaalde voetbal gaat wel gewoon door. Misschien heeft de voetbalbond hier wel een opgelegde kans gemist om iedereen die van voetbal houdt, duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Vele signalen van voetbalclubs zijn inmiddels wereldkundig gemaakt. Het voortwoekerende fysiek en verbaal geweld is de laatste jaren hand over hand toegenomen. Het is zeker niet iets van de laatste tijd. Al jaren vinden op de voetbalvelden excessen plaats die niet door de beugel kunnen. Zware mishandelingen, poging tot doodslag, vuurwapengeweld en bedreigingen zijn zo zoetjes aan de gewoonste zaak van de wereld. Anders gezegd: ‘Het lijkt maatschappelijk aanvaard’. Niemand kijkt er meer van op als iemand zwaar wordt mishandeld en in het ergste geval het leven laat zoals Richard Nieuwenhuizen (41) die drie kinderen en een vrouw achterlaat.

Diep en diep triest. Het gaat alle beschavings -en fatsoensnormen ten buiten. Destijds maakte de KNVB op een perspresentatie bekend dat er een gerichte aanpak zou komen voor wat betreft excessen op het voetbalveld. De bond maakte later met enige trots bekend dat excessief geweld was teruggelopen. Dit positieve gevoel heeft inmiddels plaats gemaakt voor verdriet en schaamte over de dood van Richard Nieuwenhuizen. De vraag over zijn dood dringt zich op: ‘Wie zijn nu de echte boosdoeners’ ?  Al vele jaren is verbaal en fysiek geweld als ‘normaal’ gedrag getolereerd. Er dringt zich daarbij nog een andere vraag op. Heeft de KNVB en in al die keurige clubkostuums gestoken vertegenwoordigende bestuursleden niet in de gaten gehad dat het grote kwaad zich zittend of staand langs de lijn bevond. Wie regelmatig zaterdags/zondags jeugdwedstrijden bezoekt vanaf de A tot en met de E-junioren,  schaamt zich kapot wat er langs de lijn wordt gezegd, geroepen en geschreeuwd door ouders, leiders en trainers. Vooral de kleinste jeugd wordt hierbij aangezet tot de meest walgelijke overtredingen en wandaden om zijn tegenstander uit de wedstrijd te schoppen. De meeste verschrikkelijke teksten bereiken de jeugd waarvan het plezier tot op het bod wordt vergald. Bijna niemand vindt het vreemd meer dat kinderen dan ontsporen. Na de gebeurtenissen heeft de vv Tos-Actief  een open middag  geregisseerd  tussen wijsneuzen en gezagsdragers die  oplossingen noemden, zonder aan te wijzen wie nou de echte schuldigen zijn aan deze verwerpelijke straatterreur. Is opvoeding hier schuldig aan ? Is het voetbalveld een vrijplaats voor wangedrag en verbaalgeweld ?  Moeten ouders verboden worden wedstrijden van hun kinderen te bezoeken ? Moeten trainers en leiders op de vingers getikt worden ?  Kortom, vooralsnog kon niemand het juiste antwoord geven wat er moet gebeuren om het geweld de kop in  te drukken. Een gemiste kans ? Misschien wel. Want nu ging iedereen naar huis met het gevoel, hebben we dit niet vaker gehoord !

Het clubhuis van Tos-Actief vormde het decor van een geslaagde middag. Bom en bomvol was het en veel belangstellenden volgden de toespraken zelfs buiten de deur. Voorzitter Tom Fresen nam als eerste het woord en verwelkomde daarbij alle genodigden en een zeer groot deel van zijn leden met de woorden ,,Dit is een bijzondere week vanwege het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door grof geweld. Vandaar deze middag. Ik ben van mening dat we dan ook actie moeten ondernemen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurd. We moeten ons met z’n allen bezinnen. Want ook wij hebben ouders en mensen binnen de club die zich misdragen. Dit kunnen we niet tolereren ! Ik ben trots op de vele steunbetuigingen die de club heeft ontvangen vanuit het hele land dat Tos-Actief wil bijdragen aan een oplossing’’. Daarna nam sportwethouder Eric van de Burg van Amsterdam het woord. ,,Het zal je maar gebeuren dat je zondags met je zoon meegaat naar een voetbalwedstrijd en je een paar uur later dood bent. Daar moet je toch niet aan denken. Er zullen maatregelen moeten komen om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen. Vooral ouders erop aanspreken als iemand zich misdraagt. Ik wil daarbij rugby als voorbeeld stellen waar een heel andere mentaliteit heerst. Daarom, de agressie moet minder op de voetbalvelden. Waarom is die bij rugby anders ?

Op die vraag wist Anja Stoffels van de rugbybond wel antwoord. ,,Omdat er bij ons andere spel-en-gedragsregels bestaan die fysiek en verbaalgeweld onmogelijke maken. Spelregels geven daar duidelijk uitsluitsel over. Niks geen neus tegen de neus van de scheidsrechter en gelijk belaagt worden door omringende spelers. Dit kom je in rugby duur te staan. Misschien iets voor het voetbal ? Strengere gedragsregels ” !  Ook voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Amsterdam Hans van der Liet was diep geschokt door de gebeurtenissen en liet weten ,,De aanleiding dat we hier met z’n allen bijeen zijn is niet goed. Ik heb altijd gedacht dat sport verbroedert. Maar dit schijnt niet zo te zijn. Fysiek en verbaal geweld is al heel lang aan de gang en vindt nu zijn ‘Waterloo’ in zinloos geweld met de dood als gevolg. Treurig en onacceptabel. Ik heb deze week tal van oplossingen gehoord tot aan stroomstootwapens toe. Ik kan me niet voorstellen dat een scheidsrechter met een Taser het veld op moet. Op de schouders van de KNVB, clubbestuurders, scheidsrechters, trainers en ouders rust een grote verantwoording. Laten we daarom vooral naar onszelf kijken en ons afvragen of we er met z’n allen ertoe kunnen bijdragen dat voetbal weer leuk wordt ’’.

Vele discussies na afloop in het clubhuis van Tos-Actief  waar oplossingen als zoete broodjes over de toonbank gingen. Er werd over van alles gesproken. Ook door en over ouders die vaak de aanleiding zijn tot excessief  en verbaal geweld. Johan Cruijff  nam in een bekend ochtendblad geen blad voor de mond en wees vooral naar de ouders die zich vaak schuldig maken aan onacceptabel gedrag. Daarom geld eens temeer  ‘Als je een plantje maar lang genoeg slecht water geeft, gaat het vanzelf dood ‘ Met voetbal is het niet anders.

Verslag: Freek Louis
Foto’s: Rascha Fresen

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)