Er viel niets te kiezen bij DCG

Afgelopen dinsdag werd er bij DCG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst was groot (222 stemgerechtigde leden) maar na afloop zaten veel leden met een onbevredigd gevoel. Er zou een nieuw bestuur gekozen worden maar er viel niets te kiezen.

Vooral op de Facebook pagina van DCG spraken veel leden van een verloren avond.  Vooraf had de club via haar website bekend gemaakt wie zich kandidaat hadden gesteld voor een bestuursfunctie. Voor alle posities (voorzitter, penningmeester en secretaris) was er slechts één kandidaat. Door alle ontstane onvrede schreef de voorzitter van de vergadering, Ed Degenkamp, op de website van DCG het volgende:

“Een stemming/verkiezing vindt plaats wanneer er iets valt te kiezen. Volgens de statuten moet een Algemene Leden Vergadering (ALV) een voorzitter/penningmeester/secretaris in functie kiezen en deze functies moet een vereniging ook hebben bezet.
Op 8 mei viel er niets te kiezen omdat voor elk van de drie functies maar één kandidaat was gesteld. De hele vereniging (ook de aanwezigen op de ALV) waren tijdig op de hoogte van de drie kandidaten en ook waren ze op de hoogte van de mogelijkheid om tegenkandidaten voor te dragen. Van dit laatste is geen gebruik gemaakt, er waren immers geen tegenkandidaten. Een eventuele kandidaatstelling had ondersteund moeten worden door tien leden.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter. Dit vond tijdens de ALV dus plaats.
Stel dat we wel tot een stemming waren overgegaan dan waren er mogelijk tegenstemmers geweest, maar dit had geen invloed gehad op de benoeming zoals die nu is vastgesteld. De reactie uit de zaal gaf mijn inziens ook overduidelijk weer dat de drie kandidaten op een overweldigende steun kunnen rekenen.
Degenen die zich afvragen “waarom zijn we eigenlijk geweest”: tot voor de vergadering (en volgens mij ook nog tijdens) hadden tegenkandidaten zich kunnen aandienen. Als dit het geval was geweest hadden we in theorie wel tot verkiezing met schriftelijke stemming moeten overgaan.
De grote aantal aanwezigen laat zien dat er veel mensen in de club geloven en het nieuwe seizoen goed willen oppakken.”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)
DCG