Johan Degenkamp benoemd tot ere-voorzitter DCG

Tijdens een goedbezochte vrijwilligersavond op 6 juni jl. werd Johan Degenkamp, oud-voorzitter van DCG, benoemd tot erevoorzitter van de club. In aanwezigheid van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen ontving de verraste en zichtbaar ontroerde Degenkamp de bijbehorende oorkonde uit handen van de huidige voorzitter Peter Gerekink.

Johan Degenkamp, die als spelend lid van DCG zowel actief was op het veld als in de zaal, was van 1989 tot 2010 voorzitter van DCG. Naast het voorzitterschap heeft hij tijdens zijn meer dan 50-jarig lidmaatschap een groot aantal andere functies bij de club bekleed. Om er een aantal te noemen: lid van de Clubgong-redactie, jeugdtrainer- en jeugdleider, lid van scoutingcommissie en jeugdcommissie, sleutelbeheerder, bestuurslid AVB en lid jubileumcommissie 75-jarig bestaan. Ook is Johan sinds lange tijd bestuurslid van de Stichting Top Amateur Voetbal en is hij nog steeds actief als regio-afgevaardigde bij de KNVB.

Johan Degenkamp

Ook nu zet hij zich nog op allerlei manieren in voor DCG, bijvoorbeeld als lid van de sponsorcommissie en als voorzitter van de Club van Honderd. In zijn tijd bij DCG ontving Johan al diverse onderscheidingen, zoals het erelidmaatschap van DCG (in 1995), een gouden speld van de KNVB en een koninklijke onderscheiding (lintje).

Als voorzitter van de Club van Honderd kon Johan het natuurlijk niet nalaten om in zijn dankwoord de aanwezigen aan te sporen om vooral ook lid te worden van de Club van Honderd. Deze groep van betrokken DCG-leden en -supporters stort elk jaar een bijdrage van 46 euro in een fonds dat wordt gebruikt voor extra activiteiten en zaken die niet worden gedekt door de contributie van de leden. Zoals bijvoorbeeld de renovatie van het clubgebouw, waar Johan ook actief bij betrokken is. De club hoopt dat Johan nog lange tijd actief mag blijven als erevoorzitter en vrijwilliger voor DCG, en nog vaak op de club te vinden zal zijn.

Foto boven: Voorzitter Peter Gerekink (links) en Johan Degenkamp.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)
DCG