Nog niet iedereen is tevreden over RIVM-onderzoek naar kunstgraskorrels

De resultaten van het onderzoek van het RIVM naar de rubbergranulaatkorrels in het kunstgras heeft ervoor gezorgd dat de meeste clubs de kunstgrasvelden weer in gebruik nemen. Hoewel er wordt geconcludeerd dat het veilig is om te voetballen op de kunstgrasvelden, houden een aantal clubs uit de regio een slag om de arm.

In een brief liet de voetbalbond aan alle clubs weten de lijn uit de adviezen te volgen. “De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM.” De bond blijft wel alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras.

Bij Arsenal denken ouders anders over de uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen die dit heeft. De nieuwe kunstgrasvelden worden zelfstandig schoongeveegd door ongeruste ouders. “Het is echt een heel voorbarig onderzoek en ik geloof ze niet”, zegt Pauline Westendorp bij AT5. “Ik zou graag van de gemeente horen dat de velden na de winterstop vervangen zijn. En als ze dat niet doen, dan stofzuigen we de velden zelf wel.”

Volgens AFC-voorzitter Ad Westerhof is de conclusie ‘heel onbevredigend’, zo zei hij tegen AT5. “Eén ding is duidelijk: het is niet gezond, die rommel moet weg van de velden. Het RIVM zegt nu: je kan erop voetballen, het is weliswaar niet zo gezond, maar ook niet heel erg. Daar hebben we niets aan. Niemand durft te zeggen dat het levensgevaarlijk is, want dan moeten we de competitie stilleggen. Dus modderen we maar door.”

AS’80 besloot gedurende het onderzoek zelfs helemaal niet meer op kunstgras te spelen. Daar komt de club nu op terug. “Zonder er een politieke discussie van te maken, vinden wij oprecht dat wij moeten kunnen vertrouwen op de overheid en de betrokken instanties”, laat het bestuur weten op haar eigen website. “Dat is dan ook de reden dat we deze onderzoeksresultaten serieus nemen en het advies van het RIVM overnemen. Bovendien is het zo dat de KNVB zich achter de onderzoeksresultaten schaart. Wij als vereniging zullen moeten opdraaien voor de gevolgen als wij hier tegen in gaan.”

WV-HEDW heeft haar eigen verantwoordelijkheid genomen. Hun kunstgrasvelden waren geen onderdeel van de steekproef (100 velden) van het RIVM, dus heeft WV-HEDE persoonlijk aan VACO (banden-branche) gevraagd monsters te laten nemen om de exacte samenstelling te laten bepalen. “Dat is inmiddels gebeurd en we verwachten op korte termijn de resultaten te laten bepalen”, zegt voorzitter Ronald Nijsen op de clubwebsite. “Omdat de velden met het bijna overal gebruikte RBR-rubbergranulaat zijn ingestrooid verwachten we geen grote afwijkingen van de in de steekproef van het RIVM aangetroffen waarden/samenstellingen. Verder neemt het bestuur het advies van het RIVM over.”

Volgens AS’80 is de kwestie nog lang niet opgelost. “Het RIVM heeft reeds aangekondigd de toegestane normen van de schadelijke stoffen in de rubberkorrels scherper bij te willen stellen. Dit is voor ons als bestuur een signaal om zeer spoedig met de gemeente (eigenaar van de velden) om tafel te gaan, om gezamenlijk goede alternatieven te vinden.”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!