NOS: Veel kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden

In 58 van de 60 kunstgrasvelden zit een hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan. Dat blijkt uit de berichtgeving van de NOS, dat een analyse van het onderzoek van bandenbranchevereniging VACO in handen. VACO heeft al op honderden velden onderzoek gedaan.

De stoffen overschrijden de normen voor consumentenproducten gemiddeld tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden van stoffen die zelfs zes keer de norm overschrijden. De norm voor consumentenproducten is echter niet van toepassing op kunstgrasvelden, waardoor deze officieel als veilig te boek staan. Volgens de NOS zijn veel wetenschappers het er over eens dat de velden moeten worden beschouwd als consumentenproducten, omdat spelers huidcontact met het kunstgras hebben.

“Er is absoluut geen bewijs dat die kunstgrasvelden slecht zijn, maar het omgekeerde is ook het geval: we kunnen ook niet zeggen dat ze veilig zijn”, zegt hoogleraar hematologie Bob Löwenberg tegen de NOS. “Ik denk dat er alle reden is om je ongerust te maken over die kunstgrasvelden. Benzeen veroorzaakt leukemie, lymfeklierkanker en dergelijke. En in de korrels die uitgestrooid worden op de kunstgrasvelden zitten benzeenachtige stoffen. Dus dat wekt verdenking. Dat maakt je onrustig.”

Löwenberg vindt dat er gestopt moet worden met kunstgrasvelden. “En proberen in een goed gefaseerd plan die velden op te ruimen, zodat we niet over een paar jaar tot de ontdekking hoeven te komen dat dit foute boel was. Laten we dat experiment maar gewoon niet doen. Laten we dit stoppen. Dat doen we vaker met troep die slecht is voor de gezondheid.”

In Nederland zijn ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden. Het onderzoek van de branche staat los van het onderzoek dat RIVM en de KNVB houden. Dat hopen ze nog voor het einde van het jaar af te ronden.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)