Schippers beantwoordt Kamervragen over geweld in amateurvoetbal

Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op de Kamervragen die aan haar gesteld waren over geweld op de amateurvelden. De vragen gingen onder meer over de manier waarop een betere samenwerking tussen lokale en landelijke partijen, om op deze manier het amateurgeweld verder terug te dringen en het aangifteproces voor clubs.

Een ander kamerlid van de Partij van de Arbeid, Tjeerd van Dekken, stelde Schippers deze vragen naar aanleiding van berichten van het ANP en Nieuwsuur over geweld in het amateurvoetbal. Kamerlid Van Dekken vroeg zich bijvoorbeeld af hoe clubs waar regelmatig voetbalgeweld plaatsvind, geholpen kunnen worden zodat deze cijfers af zullen nemen. Verder vraagt Van Dekken naar een eventuele samenwerking tussen lokale partijen als buurtsportcoaches en jeugd- en jongereninstelling met een landelijke partij als de KNVB om de clubs beter te begeleiden.

In een reactie op de eerste vraag van Van Dekken grijpt Schippers terug op een onderzoek genaamd ‘Excessief geweld op en om de voetbalvelden’, waarin blijkt dat een select groepje voetbalverenigingen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de incidenten op en rond de velden. Volgens Schippers worden deze clubs in organisatorisch en bestuurlijk opzicht al extra geholpen door de KNVB. Daarnaast werken clubs samen met gemeenten, politie en Bureau Halt om het geweld op de amateurvelden terug te dringen.

Edith Schippers
Edith Schippers buigt zich over het terugdringen van het voetbalgeweld bij de amateurs

Verder ziet Schippers een absolute meerwaarde in de samenwerking tussen landelijke en lokale partijen. Schippers stelt dat de rijksoverheid, door middel van het actieplan ‘Naar een veilig sportklimaat’, een ontwikkeling stimuleert dat het plezier in de sport vooropstelt. Dit wordt echter ook op lokaal niveau ondersteund door buurtsportcoaches of sportpedagogen. Als laatste is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig met het opzetten van een ketenaanpak om excessen in het amateurvoetbal te verminderen. Hierbij werkt Schippers samen met de KNVB, NOC*NSF, Bureau Halt, de gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij veel van de incidenten wordt er door de clubs geen aangifte gedaan. De slachtoffers moeten dit vaak zelf bij de politie melden en dat is iets wat volgens Van Dekken niet kan. Schippers geeft aan de verenigingen bij geweldplegingen een verantwoordelijkheid heeft om contact op te nemen met de politie. Om er voor te zorgen dat de clubs toch hun verantwoordelijkheid nemen, gaan de politie en de minister van Veiligheid & Justitie het aangifteproces verbeteren. Hierbij moet een uniforme aangifteproces georganiseerd worden, waar op een goede manier aangifte gedaan kan worden. Daarnaast moet het organiseren van terugkoppeling op de aangifte en het verbeteren van de afhandeling van aangiften clubs ook helpen om meer aangifte te doen.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)