Voetballen op kunstgras honderd procent veilig volgens KNVB

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw van 14 oktober 2014 waarin stond dat keepen op kunstgras mogelijk schadelijk is voor de gezondheid is de KNVB vorige week met een reactie gekomen waarin de bond deze claim naar het land der fabelen heeft verwezen.

Trouw baseerde zich op een onderzoek uit de Verenigde Staten waarin stond dat het rubbergranulaat dat wordt gebruikt als ondergrond van een kunstgrasveld mogelijke gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

De KNVB kwam hiermee met een reactie waarin de bond wilde benadrukken dat iedereen in op een gezonde en veilige wijze kan voetballen op alle kunstgrasvelden in Nederland: “In 2008 is in opdracht van Vereniging Band en Milieu, Vereniging VACO, de KNVB en NOC*NSF, door onderzoeksbureau Intron onderzoek gedaan naar de gezondheidsaspecten van de rubberen korrels op de Nederlandse kunstgrasvelden. Hiermee is op basis van diverse literatuurstudies, laboratoriumexperimenten en metingen op bestaande kunstgrasvelden in Nederland dat het rubbergranulaat geen risico vormt voor de gezondheid van spelers. Dit geldt zowel bij het inslikken, huidcontact en het inademen van de lucht boven de korrels”, aldus de KNVB.

Eerder kwamen deze conclusies in het onderzoek gedaan door Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al boven drijven.

Nederland telt op dit moment ruim 1500 kunstgrasvelden waar iedere week wedstrijden en trainingen op plaatsvinden. Deze voetbalvelden moeten voldoen aan alle reglementaire en speltechnische eisen van de KNVB en NOC*NSF en de normen van het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. De rubberen korrels zijn overigens geen verplichting van de KNVB maar zorgen er wel voor dat alle sporttechnische eigenschappen die verplicht zijn worden behaald.

 

Tekst: Jurgen Boegborn

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)