Zaak Chabab naar tuchtcommissie

Het is nog even wennen voor Chabab in de Topklasse. Niet alleen qua spel, maar ook qua regelgeving. Een wedstrijd afgelasten in de Topklasse kan niet op eigen houtje. Hierbij moeten strikte protocollen worden gevolgd en dat heeft Chabab nagelaten op 26 augustus jl. In het onderstaande persbericht van de KNVB ziet u de gevolgen.

Het bestuur amateurvoetbal heeft bij de tuchtcommissieamateurvoetbal aangifte gedaan van de afgelasting van FC Chabab-Achilles ’29 op zondag 26 augustus. De thuisclub zou voorafgaande aan dit competitieduel niet hebben voldaan aan de afgelastingenprocedure die geldt voor de topklasse.

Reglementair zou FC Chabab bij twijfel over het beschikbaar hebben van een speelklaar veld contact hebben moeten opnemen met de competitieplanner landelijke competities in Zeist. Deze zou dan vervolgens de onafhankelijke KNVB-velddeskundige hebben ingeschakeld.

Afgelopen zondag zou FC Chabab de wedstrijd zelf hebbenafgelast en dat kenbaar hebben gemaakt via een publicatie op internet en berichtgeving naar Achilles’29 via email. FC Chabab zou die actie hebben ondernomen nadat de gemeentelijke consul de velden op sportpark Riekerhaven had afgekeurd. Dit zou zijn gebeurd als gevolg van de overvloedige regenval vanzaterdag op zondag, het gedeeltelijk onder water staan van het veld en de verwachte weersomstandigheden.

Doordat FC Chabab kennelijk heeft nagelaten tijdig melding te maken van twijfel over de bespeelbaarheid van het veld, heeft de onafhankelijke KNVB-velddeskundige geen kans gekregen het veld te keuren. Deze vermoede schending van de procedure staat overigens los van de vraag of de wedstrijd dan wel doorgang had kunnen vinden.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)