Zeeburgia-bestuur stelt zich alsnog herverkiesbaar

Het voltallige bestuur van Zeeburgia gaat zich alsnog herverkiesbaar stellen voor de komende bestuursperiode. Het nieuws komt als een verrassing, aangezien Marianne van Leeuwen (voorzitter) en Huub Wilbrink (algemeen bestuurslid) eerder hun vertrek aankondigden. Vele verzoeken om eruit te komen hebben echter ertoe geleid dat het bestuur toch inzet op een nieuw termijn.

Strategisch plan

De huidige bestuursleden hebben de afgelopen periode verschillende gesprekken met elkaar gevoerd en kwamen tot een gezamenlijk plan. “Centraal in het ‘Strategisch plan 2020-2025’ staat het verder ontwikkelen van de Voetbalacademie. Denk aan innoveren, maar ook het breder borgen van de kwaliteit en continuïteit van de organisatie”, zo laat het bestuur weten.

“Een belangrijk tweede aandachtsgebied is het meidenvoetbal. Dit willen we specifiek aandacht geven met onder andere een bestuurslid met de portefeuille ‘Meiden’. We willen bovendien een nog gezelligere club zijn voor seniorenrecreatieteams en oud-Zeeburgianen.”

De inzet is om de huidige zeven bestuursleden de komende vijf jaar aan te houden en daarbij nog twee namen toe te voegen. Het heeft de voorkeur dat een daarvan een voetbalachtergrond met zich meedraagt. Het installeren van een aantal commissies moet eraan bijdragen dat het bestuurswerk wordt verlicht en de verantwoordelijkheden op meer schouders rust.

Reactie voorzitter

Van Leeuwen is zeer content met het strategisch plan dat is ontwikkeld. “Los van de corona-pandemie is er de afgelopen twee maanden ontzettend veel gebeurd. Ik ben erg blij dat we elkaar met zijn zevenen hebben gevonden en heb alle vertrouwen in ons plan en in dit team, dat nog met twee leden wordt uitgebreid.”

Tekst: Jordi Smit
Foto: Zeeburgia

Zeeburgia stapt na 100 jaar over van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)