Home / slideshow / Bestuurlijke crisis SDZ bereikt kookpunt: kandidaat-besturen aan het woord

Bestuurlijke crisis SDZ bereikt kookpunt: kandidaat-besturen aan het woord

SDZ staat uitgerekend in het jubileumjaar rondom het honderdjarig bestaan van de club op een kruispunt in de clubgeschiedenis. Een hoog opgelopen ruzie tussen twee kandidaat-besturen bereikt mogelijk snel zijn kookpunt.

Al jarenlang is het bestuurlijk onrustig bij SDZ en dat is dit jaar niet anders. Nadat maandenlang een interim-bestuur aan het werk was, wordt het voor de leden van de vereniging spoedig tijd om te kiezen welke koers de club gaat varen. De twee kandidaat-besturen zijn voor het gemak te verdelen in die van Annette Schautt en die van Michael Kronenburg. De twee besturen verwijten elkaar van alles, waaronder achterkamertjespolitiek, sabotage, wanbeleid, schimmige deals, misleidingen en intimidatie.

Wethouder Kukenheim van de Gemeente Amsterdam voerde eerder dit jaar een gesprek met een groep bezorgde ouders van SDZ-leden naar aanleiding van een brief die zij hadden gestuurd. In deze brief uitten zij hun zorgen over de koers van de club. Ook waren er signalen van ondermijning binnen de club tot de gemeente gekomen, die dit zeer serieus nam. “Het is van belang dat de positieve sportcultuur weer terugkeert binnen SDZ en dat alle leden en vrijwilligers zich veilig voelen en het sportplezier centraal staat. Als wethouder Sport wil ze de ouders hierbij helpen”, laat een woordvoerder van de gemeente namens de wethouder weten. Het was een constructief gesprek, waarna ze gezamenlijk afspraken om een mediator van de KNVB te vragen om tot een doorbraak te komen.

Die mediation had uiteindelijk niet zijn gewenste effect. “De KNVB kan in principe geen partij zijn bij interne verenigingsverschillen, tenzij betrokkenen een kwestie voorleggen aan de onafhankelijke arbitragecommissie. Ondanks dit grondbeginsel heeft de KNVB op verzoek van de club een procesbegeleider aangesteld”, vertelt een woordvoerder van de bond. Deze begeleider was aanwezig bij de gesprekken tussen beide partijen binnen de vereniging. “We wilden zorgen dat beide partijen in gesprek zouden blijven en dat de uitkomst van de gesprekken voor de vereniging zo goed mogelijk zou zijn. Helaas heeft dat er bij SDZ niet toe geleid dat beide partijen nader tot elkaar zijn gekomen, omdat één van beide partijen niet verder wilde praten.”

Vervolgens ondernam de gemeente vervolgacties. “We hebben het bestuur aangeschreven en onderzoeken zelf (Openbare Orde en Veiligheid, red.) en vragen de KNVB en Belastingdienst om te onderzoeken in hoeverre de signalen bevestigd kunnen worden. Voor nu en voor de toekomst verwachten we als gemeente dat SDZ alle regels die horen bij ‘good governance’ accepteert en respecteert en optreedt tegen leden die onacceptabel gedrag vertonen. Het is van belang dat de positieve sportcultuur weer terugkeert binnen SDZ en dat alle leden en vrijwilligers zich veilig voelen en het sportplezier centraal staat. Het is nu aan de leden van de vereniging om op de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 december een nieuw bestuur te kiezen.”

Tijdens die Algemene Ledenvergadering hoopt Schautt met haar bestuur aan de slag te mogen. Het kandidaat-bestuur van Kronenburg vindt dat deze vergadering op een onrechtmatige wijze is afgedwongen en hoopt deze alsnog tegen te houden. Wij laten zowel het kandidaat-bestuur van Schautt als Kronenburg aan het woord om beide kanten van het verhaal te horen.

Interview bestuur Annette Schautt

Interview bestuur Michael Kronenburg

Bestel de Kampioensspecial 2021/2022 voor slechts €6,99

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)
SDZ
Send this to a friend