DWS zegt vertrouwen in fusie-voorzitter Benjamin Pije op, (concept) brief uitgelekt!

Het Amsterdamsche Voetbal is in het bezit gekomen van een (concept) brief waarin DWS het vertrouwen opzegt in de fusiecommissie-voorzitter (DWS/Chabab) Benjamin Pije. De aanleiding van de brief, die binnenkort verstuurd zal worden, zijn diverse gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens het fusietraject. De fusie is ook volgens DWS niet van de baan.

De gebeurtenissen, die dus duidelijk niet in goede aarde zijn gevallen bij DWS, hebben vooral plaatsgevonden in commissievergaderingen en in uitingen naar externe partijen. DWS benadruk in het slot van haar brief dat het het vertrouwen in Pije opzegt maar dat de fusie met Chabab zeker niet van de baan is.

De (concept) brief is hier onder in zijn geheel weergegeven.  Naar aanleidng van deze publicatie reageerde Pije. Zijn verhaal is hier te lezen.  Onderstaande  brief is geschreven door het bestuur van DWS.

“Langs deze weg wil het bestuur van afc DWS kenbaar maken het vertrouwen in fusiecommissie-voorzitter, dhr Benjamin Pije, op te zeggen. Naar aanleiding van diverse gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende het fusietraject, in de commissievergaderingen en de uitingen naar externe partijen.

Het bestuur van afc DWS heeft gepoogd een onafhankelijke commissievoorzitter aan te trekken die de betrokken partijen, afc DWS en fc Chabab, tot elkaar weet te brengen waarbij beide verenigingen gehoord zouden worden en dit gegoten zou worden in een solide fusievoorstel welke aan de leden voorgelegd kon worden. Echter is in de praktijk gebleken dat dhr Pije deze rol niet heeft (willen) invullen en een eigen koers is gaan varen die de twee partijen alleen maar harder tegenover elkaar heeft gezet. 

In tegenstelling tot het vorige fusie-overleg waaruit het fusievoorstel is gevormd die in 2013 aan beide verenigingen is voorgelegd, zijn beide partijen niet dichter naar elkaar gegroeid maar juist verder van elkaar verwijderd dan ooit tevoren. Dhr Pije heeft met zijn, juridische en zakelijk harde benadering een polarisatie teweeg gebracht en daarmee afc DWS en fc Chabab niet op de juiste wijze ondersteund om tot een goed fusievoorstel te komen. In het oriënterend gesprek is aan alle kandidaten gemeld dat de hoofdtaak van de commissievoorzitter ondersteunend en adviserend van aard zal moeten zijn. Hij dient beide partijen aan te horen en komen met voorstellen die voor alle betrokkenen acceptabel zal zijn. In de praktijk heeft dhr Pije gedicteerd en veelal zelf bepaald welke koers er gevaren dient te worden.

dwslogoslide

Met het doordrukken van de juridische fusie heeft dhr Pije beide verenigingen met enorme kosten op willen zadelen, die bovenop de torenhoge schuld komt te liggen. Met de constante aanvallen op afc DWS, haar bestuur en de afvaardiging in fusiecommissie heeft dhr Pije absoluut niet laten zien dat hij beide partijen samen wilde brengen. Eerder de debatten verder op scherp zetten en zelfs op de spits te drijven.

 Met het inplannen van een overleg op de dag van aankondiging en daarin zonder afvaardiging van afc DWS belangrijke beslissingen nemen zoals clubnaam en clubkleuren heeft dhr Pije niet het juiste voorbeeld gegeven van transparantie en committent verkrijgen van alle belanghebbenden. Beslissen over de meest elementaire zaken voor de nieuwe fusievereniging gebeurt niet met twee personen in de avonduren met slechts één vertegenwoordig van de in totaal 6 personen ! Dat ziet afc DWS als een behoorlijke tekortkoming in het handelen en schaadt het vertrouwen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissievoorzitter. IN het daaropvolgend overleg heeft afc DWS formeel aangegeven dat men twijfelt aan de onafhankelijkheid van de commissievoorzitter. 

Met het constant vooruit duwen van de cruciale zaken en diverse overleggen aanwenden om de eigen agenda te volgen heeft dhr Pije de belangrijke uitdagingen niet tijdig onder de aandacht gebracht en hier concrete oplossingen voor weten aan te dragen op basis van de input van beide verenigingen. In het overleg waarin de summier voorstel tot fusie is gepresenteerd waarbij de belangrijke aspecten nog niet ingevuld waren heeft dhr Pije voorgesteld om een onafhankelijke derde ( dhr van den Wall Bake ) een advies te laten uitgeven over de toekomstige naam. Na het uitbrengen van dit advies heeft dhr Pije niets meer van zich laten horen en daarmee de fusiebesprekingen stopgezet. Het verslag welke is verstuurd door dhr Pije over de stand van zaken is het eerste teken van dhr Pije na deze stilte. 

Afc DWS heeft, gelet op bovenstaande,  geen andere keuze dan het vertrouwen volledig op te zeggen in dhr Benjamin Pije. Acf DWS is mening dat de fusie geen kans van slagen heeft of zal hebben onder begeleiding van dhr Peije.  Fusiebesprekingen onder leiding van een onafhankelijke derde die partijen weet te binden en de belangen van beide verenigingen weet te respecteren in het uitbrengen van zijn/haar advies hebben een reële kans van slagen. Afc DWS gelooft nog steeds in een gezonde en vruchtbare fusie, echter vanuit een andere benadering en met de basis welke reeds is gelegd in het vorige fusievoorstel.”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)