Fusiecommissie voorzitter Pije zegde al eerder vertrouwen in DWS op

Benjamin Pije, voorzitter van de fusiecommissie van DWS en Chabab, heeft al op zes januari het vertrouwen in DWS opgezegd. Naar aanleiding van onze publicatie eerder vandaag reageerde Pije middels een brief die hij eerder dit jaar  aan het bestuur van DWS stuurde.

Pije heeft het in zijn brief over het feit dat DWS zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden en dat er wat hem betreft dan ook geen basis is om tot een goede fusie te komen. Letterlijk schrijft hij: “Zonder deze commitment is een fusie kansloos en ben ik evenmin bereid om hier verdere tijd in te stoppen.”

De volledige brief publiceren wij hieronder. De brief die DWS opstelde is hier te lezen. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat het niet meer gaat om een concept brief maar dat hij vanmorgen ook daadwerkelijk aan betrokkenen is verzonden.

“Het lijkt me goed om kort (tussentijds) verslag te doen ten aanzien van de voortgang van de fusie.

Ondanks een groot aantal opstartproblemen van de fusiecommissie in verband met de interne governance van DWS, is de fusiecommissie voortvarend te werk gegaan.  Een groot aantal gesprekken hebben plaatsgevonden, zowel intern, als extern, met KNVB, stadsdeel, externe adviseurs en notaris. Er is een -concept-fusievoorstel geschreven, een concept-toelichting daarop en concept-statuten opgemaakt door de notaris.

Al deze stukken zijn rondgestuurd en besproken tijdens een overleg met de fusiecommissie, waarbij de bestuurders van zowel Chabab als DWS aanwezig zijn geweest. De bestuurders van de beide verenigingen zijn hierbij uitdrukkelijk uitgenodigd om te borgen dat de besluitvorming die tijdens dit overleg werd genomen ook door de bestuurders werd gekend en akkoord bevonden.

Een groot aantal afspraken zijn tijdens dit overleg gemaakt, waaronder een aantal deadlines t.a.v. het aanleveren van de (financiële) stukken ten behoeve van een tijdige fusie (binnen de veelvuldig besproken deadlines van het stadsdeel). Eén van deze afspraken betrof het extern inwinnen van advies ten aanzien van de naam van de fusievereniging bij een sportmarketingadviesbureau.

Helaas heb ik moeten constateren dat geen van deze afspraken van de zijde van DWS zijn nagekomen. Noch de fusiestukken zijn tijdig ingeleverd, noch de (financiële) afspraken ten aanzien van het ingewonnen advies van het sportmarkeringadviesbureau zijn tot op heden door DWS nagekomen. Chabab heeft wel aan haar verplichtingen voldaan.

Het confirmeren aan de gemaakte afspraken en eventuele nieuwe te maken afspraken is een basisvoorwaarde voor het voortzetten van het fusieproces. Zonder deze commitment is een fusie kansloos en ben ik evenmin bereid om hier verdere tijd in te stoppen.

Ik beveel partijen voorts uitdrukkelijk aan om meerdere fusiepartners bij het fusieproces te betrekken, zodat er breed draagvlak is en de kans dat er een fusie met (minimaal) twee partijen bereikt wordt aanzienlijk wordt vergroot.

Ik leg het initiatief tot een succesvolle voortgang van het fusieproces bij deze graag bij de besturen van de beide verenigingen neer en houd mij beschikbaar voor overleg ter zake.”

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)
DWS