Zeventien divisieclubs vragen KNVB om uitstel eis contractspelers

Zeventien voetbalverenigingen uit de Tweede en Derde divisie maken ernstig bezwaar tegen de snelheid waarmee de KNVB de licentie-eis om verplicht spelers onder contract te nemen wil afdwingen. De clubs, waaronder tweededivisionist AFC, vragen de KNVB meer tijd om de voorwaarden van een nieuw te verschijnen cao-overeenkomst eerst te kunnen bestuderen en wijzigingen aan te brengen.

Half december ontvingen de clubs een brief van de KNVB waarin stond dat als zij niet voor 13 januari aan de licentie-eis zouden voldoen, er een sanctie zou volgen van drie punten aftrek. AFC-voorzitter Ad Westerhof gaf toen al aan zijn poot stijf te houden. In een verklaring laat het groepje clubs, dat de krachten heeft gebundeld, weten: “Ten eerste verzet men zich tegen de verplichting dergelijke contracten te moeten sluiten, omdat dat de meeste amateurverenigingen vreemd is en ook tegen de amateurstatus indruist. Bovendien jaagt het de verenigingen op hogere kosten, omdat nu van een vaste vergoeding wordt uitgegaan ongeacht of een speler speelt en resultaat behaalt. Dat is de principiële reden.”

Bovendien jaagt de invoering de verenigingen niet alleen behoorlijk op kosten, maar zadelt hen met grote risico’s op. “Anders dan in het betaald voetbal (de BVO’s) heeft men voor het amateurvoetbal geen uitzondering gemaakt op de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf het derde contractjaar zou de verbintenis voor onbepaalde tijd worden verlengd, wat niet zo maar kan worden opgezegd. Voor verenigingen die een goed opgezette jeugdopleiding hebben met de bedoeling zoveel mogelijk spelers uit de eigen kweek zo lang mogelijk voor de eigen vereniging te laten spelen, is dat een vette streep door het beleid. Een vast contract ontbinden kost geld. De KNVB is zich daarvan bewust en heeft in eerdere gesprekken aangegeven daarvoor oog te hebben en naar een oplossing te zoeken. Die is er tot op heden nog niet. Daarom is het in de ogen van de protesterende verenigingen ook ongepast en onacceptabel om nu met puntenaftrek te dreigen.”

De KNVB heeft de clubs laten weten rond 9 januari een voorstel te doen dat een oplossing voor het geschetste risico zou kunnen bieden. Omdat de verenigingen dat eerst nog willen bespreken voordat er aan de eis moet worden voldaan, en dit pas op 16 januari gebeurt (een paar dagen na de deadline), is de voetbalbond verzocht de deadline uit te stellen tot februari.

Het bericht is ondertekend door: Be Quick 1887, OJC Rosmalen, Juliana ’31, Hercules, Westlandia, JVC Cuijk, Dongen, EVV, Quick’20, HBS, UDI’19/BeterBed (allen Derde Divisie zondag), VVOG, Harkemase Boys, Capelle, Odin’59 (allen Derde Divisie zaterdag), AFC en Koninklijke HFC (beiden Tweede Divisie).

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)
AFC