FC Almere moet Ligeon ruime transitievergoeding betalen

De Arbitragecommissie heeft besloten dat FC Almere, naast het doorbetalen tot 1 november, de op non-actief gestelde Maurice Ligeon een transitievergoeding van €4250,- bruto moet betalen. Anderhalve week geleden werd de club al in het gelijk gesteld dat zij de oefenmeester mogen ontslaan.

FC Almere spande de spoedarbitragezaak aan vanwege ‘ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van Ligeon’. Dit wordt door de Arbitragecommissie verworpen omdat beide partijen enige tijd en ruimte toekwam zich op de uitkomst van het eerdere vonnis in te stellen. FC Almere wilde de zaak middels mediation oplossen, maar dat werd niet op waarde geschat door Ligeon. “Dat de eerste contacten stroef verliepen verdient niet de schoonheidsprijs, maar leidt ook niet tot een ernstig verwijt of nalatigheid.”

Ligeon moest weer zijn werkzaamheden kunnen voortzetten, maar weigerde daarnaast telkens in gesprek te gaan met de clubleiding. Een uitgebreide conversatie tussen het bestuur en Ligeon op 20 juli heeft de verhoudingen verder onder druk gezet, dusdanig dat een onwerkbare situatie ontstond. “Ligeon wil zijn werkzaamheden hervatten, maar als gevolg van gevoelde conflicten kan Ligeon zijn werk in het geheel geen zinvolle inhoud geven, al was het alleen maar omdat de selectie niet langer met hem wil samenwerken. De verhoudingen zijn te zeer verstoord geraakt. In redelijkheid kan van Almere niet meer worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.”

“Almere stelt dat Ligeon door niet met haar in gesprek te willen gaan, ook niet middels mediation of in aanwezigheid van een via de KNVB aangewezen onafhankelijke derde, en in plaats daarvan aanhoudend te dreigen met dwangsommen wanneer hij niet zou worden toegelaten tot de overeengekomen werkzaamheden (ook toen hij deze al uitvoerden) heeft aangestuurd op escalatie”, vervolgt de Arbitragecommissie. “Van Ligeon had mogen worden verwacht dat hij na het vonnis, zoals Almere dat heeft verzocht, met Almere in gesprek zou zijn gegaan om de destijds reeds broze verhoudingen (te trachten) te herstellen. Daar heeft hij onvoldoende invulling aan gegeven. Ligeon heeft naar het oordeel van de arbitragecommissie uit het oog verloren dat ook van hem mocht worden verlangd dat hij gewoon het gesprek met het bestuur zou aangaan, zeker omdat een deel van de selectie daarvoor al had kenbaar gemaakt met Ligeon niet verder te willen.”

De Arbitragecommissie oordeelde dat FC Almere per 1 november afscheid kan nemen van Ligeon. Het verzoek van de oefenmeester zelf voor het toekennen van een billijke vergoeding, werd afgewezen. FC Almere moet Ligeon bovenop het nog doorlopende contract een transitievergoeding van €4250,- bruto betalen. Overigens hoeft Ligeon zich niet meer te melden op Sportpark De Marken; hij wordt uit zijn werkzaamheden ontheven.

Foto: Hans van Beek

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
▼Bezoek ook de clubpagina(s)